Privacy & Disclaimer

Deze privacy & disclaimer heeft betrekking op de diensten van Elektrischefiets.nl. Als organisatie zijn wij ons ervan bewust dat u met een bezoek aan onze website vertrouwen in ons stelt. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te beschermen. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en dragen er zorg voor dat deze informatie vertrouwelijk behandeld wordt. U vindt hier informatie over de gegevens die er verzameld worden wanneer u onze website bezoekt en waarom dit verzameld wordt. Door de website Elektrischefiets.nl te gebruiken geeft u aan akkoord te gaan met dit privacybeleid. Elektrischefiets.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid dat gehanteerd wordt door gebruikte bronnen en andere websites.

Gebruik persoonsgegevens

Op het moment dat u contact met ons opneemt via e-mail op of andere wijze berichten of persoonsgegevens naar ons verstuurt, dan worden deze berichten en de informatie mogelijk bewaard. Om verzoeken en vragen goed te verwerken is er soms aanvullende persoonlijke informatie nodig. Alle gegevens die wij ontvangen worden bewaard op de servers van Elektrischefiets.nl of een beveiligde server van een derde partij. De gegevens worden niet gebruikt voor onwettige doeleinden, worden niet doorverkocht aan derden en ook niet gecombineerd met andere persoonsgegevens. De informatie kan intern uitgewisseld worden. Hier gelden dan voor alle werknemers altijd de strikte regels wat betreft vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

Cookies

Om onze diensten zo goed mogelijk op onze bezoekers af te kunnen stemmen verzamelen wij informatie van onze gebruikers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw computer opslaat. Cookies zijn nodig om deze website optimaal te laten werken. U kunt er echter voor kiezen om het gebruik van cookies in uw webbrowser uit te schakelen of om een waarschuwing te krijgen wanneer er cookies gebruikt worden. Elektrischefiets.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen die dat heeft op het gebruik en de functionaliteit van deze website.
Aan de hand van deze gegevens kunnen wij analyseren hoe onze bezoekers de website gebruiken. Op basis hiervan kunnen wij de activiteit op de website nauwkeurig onderzoeken en zo tot verbeterde diensten komen. Ook deze informatie wordt op beveiligde servers bewaard. Verzamelde gegevens worden niet voor andere doeleinden dan aangegeven gebruikt, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Copyright

Er wordt op Elektrischefiets.nl gebruik gemaakt van een groot aantal teksten en beeldmateriaal. Deze inhoud komt van samenwerkingspartners die het gebruik toestaan of behoort tot het eigendom van Elektrischefiets.nl. Wij behouden het recht om dit materiaal te wijzigen of van de website te verwijderen. Hier hoeft van tevoren geen melding van gemaakt te worden. Voor gebruikers van Elektrischefiets.nl is het niet toegestaan het materiaal elders te gebruiken zonder dat hier door de organisatie officieel toestemming voor gegeven is. Elektrischefiets.nl is niet verantwoordelijk voor beeld- en tekstmateriaal dat op websites staat die van een hyperlink op deze website vermeld staan.

Aanpassingen

Alle acties omtrent het verzamelen van persoonsgegevens staan in het teken van het optimaal afstemmen van deze website. Wijzigingen aan de website kunnen daarom tot gevolg hebben dat de privacyverklaring wordt aangepast. Elektrischefiets.nl behoudt het recht om ten alle tijde dit privacybeleid aan te passen.

Bezoekers van onze website behouden het recht om hun persoonsgegevens zoals aan ons verstrekt in te zien of aan te passen. Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Aansprakelijkheid

Het is niet mogelijk om Elektrischefiets.nl aansprakelijk te stellen voor het gebruik van de website door bezoekers. Eventuele gevolgen van het gebruik van de website of het (op een bepaald moment) niet beschikbaar zijn van de website komen voor rekening van de gebruiker. Er is geen garantie dat de weergegeven informatie precies geschikt is voor datgene dat de bezoeker wil bereiken.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben wat betreft deze privacy & disclaimer of een klacht hebben over de website, dan kunt u contact opnemen met onze redactie via het onderstaande e-mailadres:
Elektrischefiets.nl
info@elektrischefiets.nl